Kullanım Koşulları

KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a)   www.yemekdili.com   internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Ümit mah. 2432. Cad. 2494/3 sok. no:11 Çayyolu Çankaya/ANKARA adresinde bulunan SİFTERİ MAK. GIDA İNŞ. TURZ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan böyle “Yemekdili” olarak anılacaktır).

b)  www.yemekdili.com  internet sitesine üye olan internet kullanıcısı.

 

2. Sözleşmenin Konusu ve kapsamı

 

2.1.  İşbu Sözleşme’nin konusu Yemekdili’nin sahip olduğu internet sitesi  www.yemekdili.com   ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

2.2.  Mobil uygulamaya veya  www.yemekdili.com   internet sitesine girmeniz veya uygulama veya site içerisinde bulunan herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

 

3. Üyelik hizmeti ve Kullanım şartları

3.1     www.yemekdili.com  sitesine üye olma işlemi kullanıcının mobil uygulama / internet sitesi üzerinden e-posta adresini kullanarak bir hesap oluşturması veya kayıt sayfasındaki yönlendirme linkiyle erişilecek Kullanıcı’ya ait Facebook  hesabına Kullanıcı tarafından giriş yapılması ve Yemekdili tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. 

3.2.  Yemekdili, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir, Kullanıcının üyeliğine son verebilir veya üyeliği geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları Yemekdili’nin münhasıran kendi kararına bağlı olarak kullanılabilir. kullanıcı tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Yemekdili’nin hiçbir sorumluluğu yoktur. 

3.3    Yemekdili, kullanım sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

 

 

  1. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1.   www.yemekdili.com  internet sitesi yazılım ve tasarımı Yemekdili mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar kişi veya kişiler tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

4.2.   Yemekdili Veri Tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen Yemekdili’nin  yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılamaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

4.3.   Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Yemekdili hizmetlerinden faydalanırken ve bu hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, www.yemekdili.com  internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran kullanıcıyı bağlayacaktır.

4.4.  Yemekdili, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

4.5.  Kullanıcı, www.yemekdili.com   internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, kullanıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (virüs, spam vs)ve işlemlerde bulunamaz.

 

4.6.  www.yemekdili.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen kullanıcıların kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Yemekdili ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Yemekdili’nin, kullanıcının beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 

4.7.  Yemekdili, kullanıcı  verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. kullanıcı, www.yemekdili.com  internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Yemekdili’nden tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.8.  Kullanıcı, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

 

4.9.  İşbu kullanım sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Yemekdili’ni bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Yemekdili’nin üyeye karşı kullanım sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

4.10. Yemekdili tarafından  www.yemekdili.com  internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını 

sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

 

4.11.   Yemekdili, kullanıcıların  kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Yemekdili’ne tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Yemekdili ve www.yemekdili.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. 

4.12.   Yemekdili web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Yemekdili web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

4.13. Taraflar, Yemekdili’ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

4.14.  Yemekdili, iş bu kullanım sözleşmesi uyarınca, kullanıcıların kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Hesap” bölümündeki “Tercihlerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

 

  1. Sözleşmenin Feshi

 

5.1.  Önceden de belirtildiği gibi, İşbu sözleşme kullanıcının üyeliğini iptal etmesi veya Yemekdili tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Yemekdili, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5.2.  Yemekdili, uygulamanın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Yemekdili, bu mesaj ve içeriği giren Kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

 

6. Yürürlük

 

kullanıcının, üyelik kaydı yapması üyenin kullanım sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.